Σπινθηρογράφημα, Υπερηχογράφημα, RIA

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΚΑΡΔΙΑΣ: σε κόπωση και ηρεμία: ισχαιμία-έμφραγμα

ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ: (αερισμού – αιμάτωσης): διάγνωση πνευμονικής εμβολής

ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ: Φλεβική θρόμβωση

ΝΕΦΡΩΝ: Εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας – νεφρογεννής υπέρταση

ΟΣΤΩΝ: διάγνωση αρθρίτιδας – οστικών κακώσεων – οστικών μεταστάσεων

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ: μαζί με την υπερηχογραφική εξέταση – εκτίμηση της κατάστασης
και λειτουργίας του αδένα

ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΗ: διάγνωση αδενώματος παραθυρεοειδή αδένων

ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ: εκτίμηση λειτουργικότητας και απέκρισης της σιέλου

ΗΠΑΤΟΣ – ΣΠΛΗΝΟΣ: υπατικές βλάβες – αιμαγγείωμα – υπερσπληνισμός

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: διάγνωση άνοιας – νόσος Alzheimer, διαταραχές αιμάτωσης,
νόσος Parkinson

Σπινθηρογράφημα


Σπινθηρογράφημα

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΔΕΝΑ: εκτίμηση θερμών-ψυχρών όζων, παρακέντηση (FNA)

RIA

Η πιο αξιόπιστη μέθοδος για προσδιορισμό ορμονών και καρκινικών δεικτών